Aan de slag met PSA

Met een nieuwe handreiking van de Stichting van de arbeid (STvdA) kunnen werkgevers en Ondernemingsraden direct aan de slag om werkstress terug te dringen en te voorkomen. Maar ook pesten, agressie, geweld en intimidatie zijn in de handreiking opgenomen. Alle kans voor OR en ondernemer om concreet wat aan de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te doen. 
 
Voorkomen is beter dan genezen, de preventie van uitval door PSA zou dan ook flinke prioriteit moeten hebben. Niet alleen heeft uitval gevolgen voor de werknemer die het betreft, maar onnodig verzuim kost de werkgever geld en zal de werkdruk alleen maar doen toenemen. Er zijn dus gezamenlijke belangen van werkgever en werknemers in het spel. 
De handreiking levert concrete mogelijkheden om daar werk van te maken. Voor verschillende branches worden verschillende oplossingen aangereikt. 
 
Klik hier voor ‘De handreiking Psychosociale arbeidsbelasting’