Werknemers vaak ziek door werkstress

Maar liefst een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Dat is dan ook de reden dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat samen met werkgevers en werknemers wil aanpakken. Zo wordt er vaker gecontroleerd op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. Natuurlijk heeft de OR een belangrijke rol in de aanpak van dit verzuim. Aanpassingen in beleid en regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden zijn vaak instemmingsplichtig.
 
Uit onderzoek blijkt dat 12 procent van de werknemers burn-out klachten heeft. Ruim 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ook heeft 40 procent van de werknemers behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.
Al deze cijfers vragen om een concrete aanpak van deze problemen in bedrijven en organisaties. 
Naast SZW heeft ook het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een campagne voor het bevorderen van ‘Gezond werk is werk zonder stress!’
Ze bieden een serie tools en hulpmiddelen aan die de OR en de bestuurder kunnen gebruiken bij het verminderen van de werkdruk.
 
Wat doet de OR?
De Ondernemingsraad kan starten met het uitzoeken van de eigen verzuimcijfers. Is er ook sprake van een hoog arbeidsgerelateerd verzuim door werkstress? Een goed gesprek met de arbodienst kan daar opheldering over geven. Acties om werkdruk te verminderen kunnen met de bestuurder besproken worden, zoals de stijl van leidinggeven of anders organiseren van het werk. 
Van het actief tegengaan van discriminatie, intimidatie en pesten mogen ook resultaten verwacht worden. De bestuurder zal daar zeker aan mee willen werken als daardoor zijn verzuimcijfers zullen dalen. De tools van SZW en EU-OSHA zijn daarbij vast behulpzaam.
 
  • Zelf je werkstress testen? Klik hier
  • Meer informatie over de campagne? Klik hier
  • Tools EU-OSHA bekijken? Klik hier
  • Meer lezen over Psychosociale risico’s op het werk? Klik hier