Werk & zekerheid

Dat willen we allemaal wel: werk & zekerheid! Het zal dan ook ongetwijfeld de bedoeling van het kabinet zijn om dat met het Wetsvoorstel werk & zekerheid op een bepaalde manier mogelijk te maken. Het wetsvoorstel (nu in bespreking bij de Eerste Kamer) bevat tal van ingrijpende veranderingen op het gebied van (flexibel) werk & ontslag. Alle bedrijven en organisaties – en dus ook hun Ondernemingsraden – krijgen ermee te maken. Niet alleen in het ontslagbeleid, maar ook in het aannemen van flexibel personeel. De Ondernemingsraad doet er dus goed aan om zich snel op die veranderingen voor te bereiden. En haast is geboden: de eerste wijzigingen treden – naar verwachting – al op 1 juli a.s. in werking. Na deelname aan de Klantendag van Bureau Kalden op 26 juni a.s. kent dit wetsvoorstel geen geheimen meer voor u.
 
Steven Jellinghaus, arbeidsrechtadvocaat, mediator, publicist en universitair docent geeft tijdens de klantendag een heldere inleiding over het wetsvoorstel en de gevolgen die het voor organisaties en personeel heeft. Natuurlijk zal hij in zijn bijdrage ook aandacht besteden aan de rol van de OR bij al deze veranderingen. Op die manier weet elke OR wat hem te doen staat!