Vijf dagen geboorteverlof voor vaders

Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid ligt krijgen vaders naast hun twee dagen betaald verlof ook recht op drie dagen partnerverlof bij de geboorte van hun kind. Dat is één van de aanpassingen in de nota ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’.
 
Pasgeboren baby’s moeten kunnen rekenen op zorg van een ouder, ook bij onvoorziene omstandigheden. Zo wil de minister ook dat vaders het bevallingsverlof van moeders krijgen als onverhoopt de moeder komt te overlijden. Dit is minstens 10 weken en gaat in op de dag na de bevalling.
Een werkgever mag het de drie onbetaalde dagen partnerverlof bij geboorte van een kind niet weigeren. Ze zijn een voorschot op het ouderschapsverlof.
 
Het voorstel tot wijziging ligt als sinds 2011 bij de Tweede Kamer. Pas als Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan kunnen de wijzigingen worden doorgevoerd.
 
De ‘Tweede nota van wijzigingen’ downloaden? Klik hier