OR op de bres tegen discriminatie

De ondernemingsraad heeft een wettelijke taak om te waken tegen discriminatie en om gelijke behandeling te bevorderen. Artikel 28 van de WOR geeft elke OR die opdracht. De SER helpt de OR met het ontwerpadvies ‘Discriminatie werkt niet!’ om die taak op te pakken.
De SER vindt dat elke Ondernemingsraad werk moet maken van het bestrijden van discriminatie bij arbeid. Door het agenderen van het diversiteitsbeleid in het overleg met de bestuurder kan de OR voor verbetering zorgen. Daarbij kan de Toolbox de de SER heeft ontwikkeld handig van pas komen. Er staan 100 voorbeelden in van diversiteitsbeleid en het tegengaan van discriminatie bij arbeid. Ook zijn er verwijzingen naar instanties die op dat gebied actief zijn. De OR kan er advies inwinnen of misstanden melden.
 
Zelf de TOOLBOX bij ontwerpadvies ‘Discriminatie werkt niet!’ downloaden? Klik hier