Nieuwe checklist brandveiligheid

Het voorkomen van brand heeft nog altijd de voorkeur dan het blussen ervan. Om de risico’s op brand te inventariseren is een online checklist ontwikkeld. Daarmee kan de ondernemer, maar ook zijn ondernemingsraad zelf vaststellen of de huidige preventiemaatregelen voldoende zijn om brand te voorkomen.
 
Het Verbond van Verzekeraars heeft in een gezamenlijk initiatief met MKB-Nederland deze checklist ontwikkeld. Er staan vragen in over het bedrijfspand en de omgeving, opslag van goederen, brandalarmering, verlichting e.d. Na het invullen van de vragenlijst wordt per e-mail een document met aanbevelingen gestuurd en een advies om de geconstateerde risico’s aan te pakken.
 
Checklist brand zelf invullen? Klik hier