Ziekteverzuim daalt nog steeds

In 2013 is het ziekteverzuim van werknemers in Nederland gedaald tot 3,9 procent. Het is daarmee het laagste percentage sinds huidige meetmethode uit 1996. Na een periode van stabilisatie tussen 2004 en 2011 is het ziekteverzuimpercentage de laatste twee jaar verder gedaald. De cijfers van het CBS zijn een mooie aanleiding voor de OR om de eigen verzuimcijfers eens te vergelijken met die van de branche waarin de organisatie werkzaam is. Mogelijk zijn er meer preventie-inspanningen nodig, en daar kan de OR zeker aan bijdragen.
 
Traditionele verschillen per branche
Al vele jaren blijken de verzuimcijfers per branche te verschillen. Zo is het onderwijs doorgaans de sector met het hoogste verzuim (zo’n 5 procent) en scoort de horeca met 2,2 procent het laagst.
 
Preventie van verzuim
Het voorkomen van uitval door ziekte is zeker een doel voor elke Ondernemingsraad om na te streven. Het vergelijken van de eigen verzuimcijfers met de gemiddelden uit de branche kan een goed indicator zijn van het al dan niet nemen van maatregelen om die uitval te voorkomen. Als het eigen verzuim hoger ligt dan dat van de branche, dan is het zeker de moeite waard om die conclusie te agenderen voor overleg met de bestuurder. Wat kan er aan beleid worden ingevoerd om het verzuim te verminderen?
 
Zelf de verzuimcijfers per branche bekijken? Klik hier