Werkstress veroorzaakt veel verzuim

Werkstress blijkt goed te zijn voor de oorzaak van eenderde van het verzuim in Nederland. En op Europees niveau ervaart de helft van de beroepsbevolking stress op het werk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) pakt de komende vier jaar het verzuim door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan. Hoeveel werknemers zitten thuis als gevolg van stress op het werk? De OR zou daar eens werk van kunnen maken.
 
Met de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’, wil het ministerie de veiligheid en gezondheid en bovenal welzijn op de werkvloer bevorderen. Fysieke klachten en psychische problemen zijn het gevolg van werkstress en verzuim dat daardoor wordt veroorzaakt is kostbaar en vaak ook langdurig. In de campagne wordt aan dacht besteed aan het herkennen van werkstress bij werknemers. Daarvoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar en is daarnaast een campagnegids gepubliceerd.
 
Taak voor de OR
Van elke Ondernemingsraad mag verwacht worden dat die zich sterk maakt voor een gezond arbeidsklimaat, waarin medewerkers veilig en zonder stress hun werk kunnen doen. Vraag eens bij de arbodienst naar geanonimiseerde cijfers over het verzuim in uw organisatie als gevolg van werkstress. Dat zijn de gevallen die zich daarmee bij de arbodienst gemeld hebben en dus met serieuze problemen te maken hebben. De cijfers geven mogelijk aanleiding om actief beleid te gaan voeren op het voorkomen van uitval door werkstress. De genoemde instrumenten en de campagegids kunnen daarbij behulpzaam zijn.
 
  • Meer lezen over de instrumenten voor het terugdringen en onderkennen van werkstress? Klik hier
  • Campagnegids lezen? Klik hier