Fusies in de zorg worden getoetst

Alle fusies tussen zorgaanbieders moeten vanaf 1-1-2014 de goedkeuring krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). En als de NZa geen toestemming geeft, dan gaat de fusie niet door. Voor de Ondernemingsraad die een adviesaanvraag krijgt voorgelegd over de fusie is die goedkeuring van de NZa ook iets om rekening mee te houden.
 
Zorgspecifieke toets
De NZa verplicht zorgaanbieders met meer dan 50 personen om hun voornemen om organisaties te concentreren bij de NZa te melden. Dat hoeven niet uitsluitend zorginstellingen te zijn, maar kan ook gaan over het concentreren van zorg tussen een zorgaanbieder en een (zorg)hotel. En onder de 50 genoemde personen vallen ook degenen die op basis van een toelatingsovereenkomst, een ZZP-contract, een uitzendovereenkomst o.i.d. zorg verlenen aan de patiënten en/of cliënten.
De wetgever heeft de toets ingevoerd omdat de invloed van mislukte fusies de publieke zaak treffen.
 
De zorgaanbieder moet het voornemen tot de samenwerking, fusie, overname ter goedkeuring aan de NZa voor leggen door middel van een zogenaamde concentratie-effectenrapportage. Die rapportage is als volgt opgebouwd:
  1. de doelstellingen van de concentratie;
  2. de redenen van de concentraties
  3. de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder;
  4. de financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieder;
  5. de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening van de cliënt;
  6. de risico’s van de concentraties voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;\
  7. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen over het voornemen tot concentratie en de wijze waarop zij dit kenbaar hebben kunnen maken, alsmede een onderbouwing voor de wijze waarop het oordeel of de aanbevelingen zijn meegewogen bij het voornemen tot concentratie; en
  8. de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.
 
Rol van de Ondernemingsraad
Voor elke OR die met een fusie geconfronteerd wordt is vooral punt 7 van de rapportage aan de NZa van belang. De NZa neemt dus het OR-advies mee in de overwegingen tot haar besluit en doet dat ook met het advies dat de Cliëntenraad over de fusie heeft gegeven. Op die manier heeft de OR dus ook invloed op het uiteindelijke besluit van de NZa over de fusie. Als de NzA de fusie niet goedkeurt gaat het niet door.
Vanzelfsprekend heeft de OR recht op het ontvangen van een afschrift de rapportage zoals die door de ondernemer naar de NZa wordt gestuurd en op het besluit van de NZa daarover.
 
Meer lezen over de NZa? Klik hier