Enquêtes over het OR-scholingsrecht

In de wijzigingen die vorig jaar in de WOR zijn doorgevoerd is ook het recht van de OR op scholing extra in de wet vastgelegd. De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat uitzoeken in hoeverre ondernemingsraden in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van hun scholingsrechten. Wat is er in de praktijk terecht gekomen van dat extra bekrachtigde recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar voor elk OR-lid? Ook de FNV deed onderzoek naar het benutten van het recht op scholing door OR- en OR-commissieleden.
 
Het CBM wil via de grootschalige enquête aan de weet komen hoe de wijzigingen in de WOR in de praktijk hebben uitgepakt. Ook onderzoeken ze hoe de Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR) bekendstaat bij OR-leden en wat zij precies vinden van de certificering. Door mee te doen aan de enquête over OR-scholing helpt de OR het CBM om de medezeggenschap in Nederland te bevorderen. De commissie adviseert kabinet en parlement over medezeggenschapsonderwerpen.
Inmiddels is de enquête per 18 april gesloten, de uitslag volgt later.
 
FNV-onderzoek
Ook de FNV heeft onder 159 OR-leden onderzoek gedaan naar het gebruiken van het recht op scholing door Ondernemingsraden. Vrijwel geen enkele OR benut de minimaal vijf beschikbare scholingsdagen. En een commissielid beschikt nog eens over drie dagen extra. Slechts 3 procent van de ondervraagde OR-leden negen of tien dagdelen scholing heeft gevolgd in 2013. Deze zaten allen in een ondernemingsraad van zes tot tien leden. Uit het onderzoek blijkt verder dat 15 procent van de ondervraagde OR-leden vorig jaar zelfs helemaal geen scholing heeft gevolgd.