Ziektewetpremie voor bedrijven gaat omhoog

Echt zo’n lekker smeuïg onderwerp voor elke OR: het eigenrisicodragerschap voor de ziektewetpremies van de werkgever. Artikel 25, 1e lid – onderdeel m heeft daarop betrekking. Als de bestuurder besluit om dat risico zelf te dragen, dan is hij daarvoor verplicht om advies aan de OR te vragen. Minister Asscher wil de UWV-premies voor werkgevers verhogen die – na zelf dat risico gedragen te hebben – terugkeren naar het UWV.
 
In zijn brief van 20 maart 2014 aan de Tweede Kamer schrijft hij dat die premies omhoog moeten om voor voldoende dekking te kunnen zorgen. Hij wil dat er op 1-1-2015 een premie is vastgesteld die meer in verhouding staat tot het verzekerde risico. Die premie is van toepassing voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart besluiten om het risico niet langer zelf te dragen of bij een particuliere verzekeraar onder te brengen. 
 
Adviesrecht OR
Hoewel artikel 25, 1e lid onderdeel m het nadrukkelijk heeft over het adviesrecht van de OR als over de overstap naar het zelf dragen van het risico wordt besloten, is het ook aannemelijk dat dit zelfde adviesrecht van toepassing is als dat besluit weer ongedaan wordt gemaakt door terug te keren naar het UWV. Sowieso kan de OR met de bestuurder afspreken dat de raad in zo’n geval om advies wordt gevraagd.
 
Zelf de brief van Minister Asscher lezen? Klik hier