Werknemersaandeel blijkt geen alternatief voor medezeggenschap

In sommige organisaties krijgen werknemers de kans om in de vorm van werknemersaandelen mede-eigenaar ervan te worden of te delen in de winst. Deze werknemersaandelen worden vooral gezien als een extra beloning maar blijkt geen alternatief te zijn voor medezeggenschap. Dat blijkt uit een onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI).
 
Werkgevers en werknemers vinden dat financiële werknemersparticipatie (FWP) wel een waardevolle aanvulling is op de in het bedrijf of organisatie voorkomende medezeggenschap. De respondenten van het onderzoek vrezen dat aandeelhouderschap en werknemerschap mogelijk kunnen conflicteren. Ze zijn behoorlijk tevreden te zijn over de manier waarop medezeggenschap momenteel functioneert in Nederlandse organisaties. Volgens de onderzoekers kan dit verklaren waarom meer inspraak niet wordt gezien als een belangrijke reden om FWP in te voeren. 
 
Band met het bedrijf
Werkgevers en werknemers beschouwen de mogelijkheid voor werknemers om aandelen te verwerven of te laten delen in de winst vooral als een manier om de band met de organisatie versterken en als een vorm van extra beloning. Beiden vinden dat zzp’ers en uitzendkrachten zijn onvoldoende bij de organisatie betrokken om in aanmerking te komen voor FWP.
 
Zelf het rapport van Erasmus Universiteit en SNPI lezen? Klik hier