SER-activiteiten voor de medezeggenschap in 2013

In het jaarverslag over 2013 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn activiteiten voor de medezeggenschap in dat jaar vastgelegd. Die waren beduidend omvangrijker dan in de jaren ervoor.
 
Zo heeft de SER – door het opheffen van het GBIO – er taken bij gekregen. Daarnaast kreeg de SER door de wijziging van de WOR op 19-7-2013 een aantal nieuwe (bestuurlijke) medezeggenschapstaken bij. Zoals hun verantwoordelijk voor de bevordering van medezeggenschap in het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom richtte de SER de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) op.
 
SCOOR en scholingskamers bedrijfscommissies
Naast de CBM zijn ook de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) opgericht en de scholingskamers voor de bedrijfscommissies Markt I en Markt II. SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor ondernemingsraden). De kwaliteitsbewaking gebeurt door een systeem van certificering voor opleidingsinstituten zoals Bureau Kalden daar één van is. Bij de scholingskamers kunnen ondernemingsraden terecht die een conflict hebben met hun bestuurder over de OR-scholing.
 
Ontheffing voor het instellen van een OR
In 213 ontving de SER één aanvraag voor een (tijdelijke) ontheffing van de wettelijke verplichting voor het instellen van een OR. De CBM bereidt het SER-advies daarover voor. Als de SER zo’n ontheffing geeft is die voor maximaal vijf jaar geldig. Eventueel moet daarna opnieuw ontheffing worden aangevraagd.
 
Zelf het SER-jaarverslag 2013 lezen? Klik hier