Ouderschapsverlof populair

Volgens Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het gebruik van ouderschapsverlof de laatste zes jaar fors toegenomen. In 2007 maakten 122 duizend werknemers gebruik van het ouderschapsverlof, in 2013 is dit aantal opgelopen tot 182 duizend. Werknemers met kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van dit ouderschapsverlof
 
Het CBS heeft ook onderzocht wie voor dat ouderschapsverlof heeft betaald. In 2013 is dat voor 13 duizend werknemers in het geheel door de werkgever betaald en bij 69 duizend voor een deel. De overige 93 duizend medewerkers hebben zelf de kosten van het verlof moeten dragen. 
 
Na het invoeren van de Wet werk en zekerheid kunnen werknemers verzoeken om elke gewenste wijze van opname (periode of opnamepatroon) van het ouderschapsverlof. Daarvoor gelden nu nog beperkingen. Zo hoeft een werknemer niet meer minimaal 1 jaar bij in dienst te zijn, maar kan direct na indiensttreding om opname van (het resterende deel van) het ouderschapsverlof verzoeken. De werkgever moet – op verzoek van de werknemer – een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof.
 
Zelf de cijfers van het CBS inzien? Klik hier