Nieuwe richtlijn voor beeldschermwerk

Voor alle medewerkers die dagelijks beeldschermwerk doen is een nieuwe richtlijn gepubliceerd. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft deze nieuwe richtlijn ontwikkeld voor kantoorwerkzaamheden. De richtlijn is ook te gebruiken voor het werken met laptops, tablets en smartphones. Voor de OR een mooie aanleiding om eens naar het beleid op dat gebied te kijken.
 
Volgens de NVAB is er nog te weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen voor werknemers door het werken met laptops, tablets en smartphones om met sterke aanbevelingen te komen. Een volgende update van de richtlijn zal daar ongetwijfeld verder op ingaan.
Uit de meeste recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2012 werknemers gemiddeld 3,8 uur per dag aan de computer werken. Het maakt dus een groot deel van de arbeid uit.
 
Rol OR
De Ondernemingsraad heeft een grote rol in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Daarvoor heeft de wetgever ook de nodige bevoegdheden aan de OR en PVT toegekend. Het beeldschermwerk hoort onderdeel te zijn van elke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De nieuwe richtlijn zou dan ook bij elke nieuwe RI&E als uitgangspunt moeten dienen. De OR kan zijn instemmingsrecht op inhoud en organisatie van de RI&E benutten om daarvoor zorg te dragen.
 
Zelf de ‘Multidisciplinaire Richtlijn voor computerwerk’ downloaden Klik hier