Niet goedgekeurd sociaal plan & ontslag

Een werkgever heeft zelf een sociaal plan opgesteld waarmee zowel de bonden als de Ondernemingsraad niet mee hebben ingestemd. Wat doet de rechter met dat gegeven als in een ontslagprocedure om een oordeel wordt gevraagd?
 
Een locatieleidster van een kinderdagverblijf komt op grond van afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking. Het bedrijf heeft al twee keer eerder medewerkers moeten ontslaan en op basis van het afspiegelingsbeginsel is zij – samen met andere werknemers – nu aan de beurt. Ze is echter al een poosje arbeidsongeschikt, zodat ze daardoor niet zo maar ontslagen mag worden. Er geldt namelijk een wettelijk opzegverbod voor arbeidsongeschikte werknemers.
 
Kantonrechter gaat voor gelijke behandeling
De kantonrechter ziet geen verband tussen het ontslag en de ziekte van de locatieleidster. Het is duidelijk dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel – weliswaar in tweede instantie – juist heeft toegepast. De werkgever had eerst de gehele organisatie als vestiging beschouwd en vervolgens de afspiegeling toegepast. In tweede instantie heeft ze dat op aanwijzingen van het UWV per locatie gedaan en omdat de locatieleidster de enige was met die functie kwam zij in aanmerking voor ontslag. Ondanks het feit dat werkgeefster ter zake de reorganisatie een sociaal plan heeft opgesteld waarmee de ondernemingsraad en de vakbonden niet hebben ingestemd, wordt gezien alle omstandigheden van het geval een vergoeding toegekend overeenkomstig dit sociaal plan. Dat heeft ondermeer te maken met de mogelijk ongelijke behandeling in vergelijking met andere werknemers die in deze ontslagronde zijn ontslagen en een ontslagvergoeding conform het eenzijdig vastgestelde sociaal plan hebben ontvangen.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier