Instemmingsrecht OR bij pensioenregeling eenvoudiger

Het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad bij besluiten over pensioenregelingen moet eenvoudiger. Dat is de strekking van het kabinetsbesluit én de opdracht die SER heeft gekregen om dat mogelijk te maken. Op pensioenregelingen die in de CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan geregeld zijn blijft het instemmingsrecht van de OR niet van toepassing.
 
Het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad op besluiten over pensioenregelingen hangt nu nogal af van het type pensioenuitvoerder. Dat kan een pensioenverzekeraar, een premiepensioeninstelling, een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds zijn. Het kabinet wil dat onderscheid laten vervallen en het instemmingsrecht voor alle regelingen van toepassing verklaren. Dat betekent dat de OR voor instellen, intrekken of wijzigen van zo’n regeling om instemming moet worden gevraagd. 
Als de pensioenregeling inhoudelijk in de CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan is geregeld vervalt het instemmingrecht van de OR voor het besluiten daarover. De besluiten daarover worden door de werkgevers en vakorganisaties genomen.