Veel onderzoek naar dezelfde MZ-onderwerpen

Onderzoekers die medezeggenschap onderzoeken blijken vaak dezelfde onderwerpen te kiezen. Dat blijkt uit het overzicht van onderzoeken dat door Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) is opgesteld. Een viertal onderwerpen kan zich in brede belangstelling van de onderzoekers verheugen. Andere onderwerpen komen er wat meer bekaaid vanaf.
 
SOMz neemt de één van de taken van het voormalige GBIO voor haar rekening: het coördineren van (wetenschappelijk) onderzoek naar medezeggenschap. De top vier van onderzoeken op dat gebied:
  • Het volgen van de ontwikkelingen in de medezeggenschap (breed nalevingsonderzoek). 
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van effectieve medezeggenschap in internationaal verband en binnen internationale concerns. 
  • Onderzoek naar versterking van directe participatie en de verbinding hiervan met het vertegenwoordigend overleg (lees de OR). 
  • Onderzoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap en de effecten die dat heeft op personeel en organisatie. 
 
Het onderzoek naar verbetering van de effectiviteit van de OR in het samenspel met de bestuurder krijgt geen of minder aandacht van de onderzoekers. Evenals onderzoek naar verbetering van het netwerk aan contacten van de OR binnen de onderneming en onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen binnen organisaties met daarin ondermeer de relatie tussen OR en vakorganisatie(s).
 
Meer lezen? Lees hier de nieuwsbrief van SOMz.