Tools voor de OR voor toezicht op gelijke behandeling

Eén van de (zorg)taken van elke OR is het toezien op een gelijke behandeling in organisatie of bedrijf van medewerkers. Of die nu man of vrouw zijn, jong of oud, autochtoon of allochtoon, parttime of fulltime werken: elke medewerker verdient een gelijke behandeling. In de praktijk heeft de OR nauwelijks mogelijkheden om te controleren of een werkgever zich aan deze wettelijke verplichting houdt. Daar komt nu mogelijk verandering in.
 
Op initiatief van Tweede Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) komt er een wetsvoorstel dat de OR de bevoegdheid geeft om een onderzoek in te stellen naar de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Ze wil de OR instemmingsrecht geven op voorstellen of maatregelen die een bedrijf of organisatie neemt om gelijke beloning tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Door die instemming moet de OR ook kunnen beoordelen of mannen en vrouwen daadwerkelijk gelijk beloond worden. Al eerder kon u lezen dat in Nederland in 18 procent van de gevallen vrouwen minder betaald worden voor het zelfde werk als hun mannelijke collega’s. Het wetsvoorstel zal voor bijna 20 procent van de vrouwen positieve inkomensgevolgen kunnen hebben.
 
Zelf het plan van Mw. Yücel lezen? Klik hier