Stille curator doet werk nog zonder OR of vakbond

Steeds vaker wordt door de rechtbank een ‘stille curator’ benoemd voordat een bedrijf daadwerkelijk failliet wordt verklaard. Die gaat proberen om een doorstart mogelijk te maken of een koper te vinden voor het (bijna) failliete bedrijf. De vakbonden willen graag een formele positie in die periode, zodat overleg over de toekomst van het bedrijf en het lot van het personeel met de curator besproken kan worden. Dat geldt ook voor de Ondernemingsraad. Ook die heeft nu geen formele rol in het werk van de stille curator. Die is nu namelijk niet verplicht om met de OR te overleggen voordat het faillissement wordt uitgesproken.
 
Vooral het CNV wil graag dat daarover in het wetsvoorstel voor de ‘Wet continuïteit in ondernemingen’ een gedragscode wordt opgenomen hoe bij faillissementen moet worden gehandeld. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat in bepaalde gevallen een beoogd curator kan worden benoemd.
 
Voorontwerp voor de Wet continuïteit ondernemingen I lezen? Klik hier