OR krijgt grip op topinkomens

Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten verplicht de verhouding tussen de salarissen aan de top en de gewone werknemer aan de Ondernemingsraad voorleggen. Dat is de kern van het voorstel dat de Ministerraad heeft aangenomen. Het doel van het voorstel is om meer openheid én discussie over de beloningen aan de top mogelijk te maken.
 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is in 2006 door de wet Harrewijn aangepast. Daardoor waren bestuurder in 100+ ondernemingen al verplicht om de beloningsverhoudingen aan de OR kenbaar te maken. Dat mocht in een groep van minimaal vier anderen. Ook moesten de verschillen in percentages met de vorige melding worden kenbaar gemaakt. 
 
Het wetsvoorstel van Minister Asscher (SZW) richt zich op ondernemingen vanaf 50 medewerkers in plaats van 100 en moet nu de vergelijking met het salaris van de medewerker op de werkvloer worden gemeld. Op die manier kan de OR zelf waarnemen of de stijging van het salaris van de directeur in de pas loopt met dat van de werknemer op de werkvloer. Achterliggend doel is natuurlijk ook om ‘gegraai’ aan de top en scheve beloningsstijgingen te voorkomen. De laatste jaren zijn in veel gevallen de topinkomens steeds gestegen, terwijl er krimp en ontslag in organisaties aan de gang was en het personeel met minimale loonstijging genoegen moest nemen.