Naming & shaming arbo-overtreders

Bedrijven kunnen zich maar beter aan de arboregels houden. Daarmee voorkomen ze dat hun naam als overtreder van die regels openbaar wordt gemaakt. In de loop van 2014 wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met het publiceren van overtreders beginnen.
 
Vooralsnog gaat het om overtredingen van bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of in de asbestsanering werken. Minister Asscher van SZW is van plan om op termijn ook andere overtreders kenbaar te maken, zoals  van het onderbetalen van personeel en illegale tewerkstelling. Deze maatregel wordt onderdeel van het wetsvoorstel ‘Wet aanpak schijnconstructies’. In dat voorstel is niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van het CAO-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers én aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt.
 
Meer lezen? Klik hier