Directie op werkvloer verhoogt inzet personeel

In bedrijven waar de directie zich geregeld op de werkvloer laat zien is de betrokkenheid van het personeel bij bedrijf of organisatie groter dan daar waar de directie schittert door afwezigheid. Het personeel is er – over de organisatie als geheel – meer tevreden, meer bevlogen en positiever door.
 
Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek door een personeelsonderzoeksbureau. Daar waar de directie zich geregeld op de werkvloer liet zien scoorden de werknemers gemiddeld een 8,4. Medewerkers die de stelling ‘De directie weet wat er speelt op de werkvloer’ negatief tot neutraal beoordelen, scoren gemiddeld maar een 6,7 op hun betrokkenheid bij hun organisatie.
Vergelijkbare scores zijn er bij ‘bevlogenheid’ (7,3 t.o.v. 6,1), tevredenheid (8,2 t.o.v. 6,9) en beoordeling van de organisatie als geheel (7,8 t.o.v. 6,3). In organisaties waar de betrokkenheid van de directie positief beoordeeld wordt scoren de medewerkers dus op alle gebieden hoger.
 
Zo blijkt dat ‘gezien worden in je werk’ voor elk personeelslid belangrijk is. De OR kan daarover met de bestuurder in gesprek. Hoe zit het met de zichtbaarheid van de directie op de werkvloer en… hoe tevreden zijn werknemers over het bedrijf en hun eigen betrokkenheid daarbij. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan daarover duidelijkheid geven. De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor een dergelijk onderzoek.