Ziekteverzuim stabiel in 2013

Met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 3,8 procent over heel 2013 is het ziekteverzuim gelijk gebleven aan het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van 2013. Maar ten opzichte van 2012 is het verzuim licht gedaald van 4,1% naar 3,8%. In 93 procent van de gevallen duurt het verzuim niet langer dan 7 dagen, dus zo’n 7 procent van het verzuim is langdurig. De verzuimcijfers zijn een mooie aanleiding voor de OR om de eigen verzuimcijfers eens te bekijken. Is daar ook sprake van een daling?
 
Verzuim en re-integratie: een klus voor elke OR
Vooral het voorkomen van verzuim zou voor elke OR prioriteit moeten hebben. Ziekteverzuim is kostbaar, soms onnodig en werkt werkdruk verhogend. Het is niet voor niets dat de OR op het gebied van de arbeidsomstandigheden van de wetgever zoveel bevoegdheden heeft gekregen. Denk aan het contract met de arbodienst en de regelingen op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. Zet het verzuim op de overlegagenda en spreek met de arbodienst over de maatregelen die de onderneming kan treffen om het verzuim omlaag te krijgen.
 
Eén van de speerpunten waarmee de Inspectie SZW in 2014 aan de slag gaat is de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat valt op te maken uit het Jaarplan 2014 dat door de voormalige Arbeidsinspectie is opgesteld. Bij controles wordt vooral aandacht gegeven aan werkdruk, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Voor de OR een goede reden om aan het eigen organisatiebeleid aandacht te besteden. Ook verzuim door PSA-oorzaken dient voorkomen te worden.