Sociaal plan & gedwongen ontslagen

In het sociaal plan van een ziekenhuis is de garantie vastgelegd dat er – als gevolg van een reorganisatie – geen gedwongen ontslagen vallen. Toch wil de werkgever een medewerker ontslaan als na anderhalf jaar herplaatsing niet is geslaagd. Wie krijgt gelijk?
 
In het sociaal plan dat met de vakbonden is overeengekomen staat dat er geen gedwongen ontslagen vallen, tenzij een medewerker weigert een geschikte functie te aanvaarden. Als na anderhalf jaar nog geen herplaatsing mogelijk blijkt voor een werknemer wordt voor hem toch ontslag aangevraagd. 
In het sociaal plan wordt 2x zes maanden de tijd geboden om herplaatsing mogelijk te maken, maar dat is voor deze medewerker niet gelukt, ook niet na nog eens zes maanden extra tijd.
 
De kantonrechter volgt het sociaal plan, waarin staat dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen als gevolg van de reorganisatie. Er mag daarom niet ontslagen worden. Het argument van de werkgever dat in het sociaal plan niet expliciet is vastgelegd dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, wordt door de rechter van de hand gewezen. Volgens de kantonrechter is het daardoor niet vanzelfsprekend dat die ontbinding wél mogelijk is. 
Door de uitspraak is gedwongen ontslag niet mogelijk tot aan het einde van de looptijd van het sociaal plan. Als de ondernemer daar eerder verandering in wil aanbrengen, dan is opnieuw overleg met OR en vakorganisaties nodig.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier