OR- & vakbondslid in actie

Een werkneemster wordt op non-actief gezet door haar werkgever. Ze heeft als OR-lid en kaderlid van de vakbond onjuiste informatie verspreid over het standpunt van de werkgever(sorganisaties) over de ploegentoeslag. De werkneemster vecht haar op non-actiefstelling aan, de werkgever wil haar het liefst ontslaan. De kantonrechter wordt gevraagd een uitspraak daarover te doen.
 
De kantonrechter geeft de werkneemster gelijk en bepaalt dat ze weer aan het werk mag. De rechter ziet dat ze het pamflet niet in haar eentje heeft gemaakt en verspreid, maar dat ze dit deed in haar hoedanigheid van OR- en vakbondslid. Daarmee krijgt ze echter geen vrijbrief om haar werkgever zwart te maken. Ook kan niet van een werknemer verwacht worden dat eerst gecontroleerd gaat worden of een pamflet van de vakbond wel uitsluitend juiste informatie bevat voordat het verspreid gaat worden.
De kantonrechter bepaalt dat het OR-lid vrijwaring van arbeidsrechtelijke consequenties toekomt. De grondslag daarvoor is te vinden in artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest (ESH) (het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten). De schorsing wordt opgeheven en het ontslaan van de werknemer wordt verboden.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
 

2 reacties

  1. 3watershed op 21 juni 2022 om 17:56

    2co-operate  2. 1guatemala op 4 juli 2022 om 16:12

    3windows