Nieuwe Fusiegedragsregels SER in de maak

De bestaande fusiegedragsregels worden door de Sociaal-Economische Raad (SER) herzien. Sinds de laatste wijziging in 2000 is bijvoorbeeld marktwerking in allerlei sectoren tot stand gekomen. Doordat de huidige SER-regels niet van toepassing zijn op overheid, non-profitsector en vrije beroepen ontstaan door de marktwerking in die sectoren problemen bij fusies. Soms bepaalt een CAO uit één van die sectoren dat de SER-regels toch van toepassing zijn als tot een fusie wordt besloten. 
 
De Fusiegedragsregels verplichten werkgevers om tijdig met de vakorganisaties te overleggen over de voorgenomen fusie en de personele gevolgen daarvan. Ook de Ondernemingsraad wordt er in genoemd, omdat de OR het recht heeft om de bevindingen van de bonden te vernemen alvorens zelf advies uit te brengen over de voorgenomen fusie (artikel 4 – lid 7).
Voor de herziening is een SER-commissie ingesteld die in het najaar van 2014 met een voorstel komt voor aanpassing van de regels. 
 
Zelf de huidige Fusiegedragsregels lezen? Klik hier