Kiesrechten voor zzp’ers

De WOR bepaalt dat de OR in zijn reglement moet vastleggen wanneer medewerkers actief en passief kiesrecht hebben. Standaard zijn die termijnen bepaald op 6 maanden om te mogen stemmen en 1 jaar in dienst zijn bij de onderneming om zich verkiesbaar te mogen stellen. Maar de WOR geeft ook de mogelijkheid om daarvan af te wijken en bijvoorbeeld vrijwilligers, freelancers of zzp’ers kiesrechten te geven.
 
De WOR maakt zelf al een uitzondering voor uitzendkrachten. Die krijgen ook kiesrechten als ze langer dan 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn en in hun werk een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de onderneming.
Het belangrijkste motief om van de standaardbepalingen over het kiesrecht af te wijken ligt in ‘een goede toepassing van de wet’. Als die toepassing verbeterd door ook anderen kiesrechten te geven, dan mag er van de standaardbepalingen worden afgeweken. 
Zo gaf de OR van een accountantskantoor kiesrechten aan zzp’ers, interim-managers en uitzendkrachten. Deze medewerkers werden stemgerechtigd als ze minimaal 20 uur per week in het bedrijf werkten, dat al meer dan zes maanden deden en de verwachting hadden dat ze dat nog minimaal een jaar zouden blijven doen. Afwijken van de standaardregeling heeft natuurlijk vooral zin in organisaties waarin een grote groep medewerkers op basis van andere dan een vaste arbeidsovereenkomst in de organisatie werkzaam is. 
 
Reglement wijzigen
Als de OR besluit om de vereisten voor het actief (stemmen) en passief (kandidaat stellen) kiesrecht te wijzigen, dan dient eerst het OR-reglement daarop te worden aangepast. De bestuurder heeft het recht om op die wijziging commentaar te geven, dus kan de wijziging pas worden doorgevoerd als de bestuurder daarvan op de hoogte is gesteld en gelegenheid heeft gehad om zijn mening daarover te geven.