Gerdi Verbeet aan de slag bij Siza.

De oproep om een dag met Gerdi Verbeet aan de slag te gaan om de betrokkenheid, participatie en creatieve inbreng van medewerkers in de eigen organisatie te vergroten heeft verschillende reacties opgeleverd. Op dit moment is de ondersteuningsgroep in gesprek met directie en ondernemingsraad van Siza, een grote organisatie die zorg en dienstverlening levert aan mensen met een handicap. (www.siza.nl ).
 
In deze organisatie is al de nodige ervaring opgedaan met participatie van medewerkers. Management en Ondernemingsraad werken samen aan een kwaliteitsslag waarbij de vragen en behoeften van de cliënt leidend zijn voor de inrichting van de organisatie en de organisatie van het werk. De dilemma’s die zich hierbij aandienen worden in het dagprogramma uitgewerkt met een grote groep medewerkers.
 
Ger Janssen van Bureau Kalden is lid van de ondersteuningsgroep voor de ambassadeur van de medezeggenschap. Voor meer informatie: ger@kalden.nl