Ziekteverzuim door werkstress in 1 op de 3 gevallen

Van hard werken gaat niemand dood, maar van werkstress worden medewerkers wel ziek! Maar liefst een derde van het ziekteverzuim wordt door werkgerelateerde psychische klachten veroorzaakt. Minister Asscher heeft het verminderen van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tot speerpunt gemaakt en er 1 miljoen Euro voor uitgetrokken. Ook de OR kan bijdragen aan het verminderen uitval door PSA.
 
PSA wordt beïnvloed door de balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid en pesten, agressie of geweld op de werkvloer. De minister wil in de komende vier jaar vooral de dialoog binnen de bedrijven op dit thema op gang brengen. In de eerste twee jaar wordt gerichte aandacht besteed aan het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. In het derde en vierde jaar staat de aanpak en bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. Ook worden een aantal risicogroepen in de aanpak betrokken, zoals flexwerkers en mantelzorgers.
 
Een OR met hart voor het personeel zorgt dat het bestrijden van uitval door PSA doorlopend aandacht krijgt. Van belang is om in ieder geval de verzuimcijfers te analyseren. Waar is het verzuim het hoogst en welke oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen? En… wat kan er vervolgens aan gedaan worden om het verzuim omlaag te krijgen? Overleg met bestuurder P&O/HRM, arbodienst en preventiemedewerker liggen voor de hand. Stuur aan op concrete verbetermaatregelen. Daardoor gaat het verzuim omlaag en neemt daardoor ook de werkdruk af, want ziekteverzuim werkt werkdrukverhogend.