Uitzondering afspiegelingsbeginsel

Een werkgever die personeel op basis van afspiegeling moet ontslaan, mag vanaf 1-7-2015 onder voorwaarden 10 procent van zijn personeel toch behouden. Dat staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Voor werknemers wordt het van belang om mede zorg te dragen voor actuele beoordelingen en recente ontwikkelgesprekken. 
 
Onder de genoemde voorwaarden valt ondermeer dat het te behouden personeel bovengemiddeld functioneert of over meer dan gemiddelde perspectieven voor de toekomst beschikt. Het betekent dan ook dat personeel en werkgever met behulp van verslagen van functionerings-, beoordelings- en ontwikkelgesprekken moet kunnen aantonen dat ze onmisbaar zijn. De Ondernemingsraad kan in ieder geval bijdragen aan de kwaliteit van deze gesprekken door goede regelingen af te spreken en toe te zien op de naleving van de afspraken op dat gebied. In veel organisaties wordt te weinig aandacht aan dergelijke gesprekken en verslagen besteed.
 
Zelf het Wetsvoorstel Werk en zekerheid lezen? Klik hier