SCOOR bewaakt kwaliteit OR-opleiding

SCOOR, de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden, heeft zijn procedures vastgesteld waarlangs opleidingsinstituten worden beoordeeld op geleverde kwaliteit. SCOOR zet daarmee de controle op die kwaliteit voort nadat het GBIO begin 2012 is opgeheven. Zo komt er een register van opleidingsbureaus die een SCOOR-certificaat hebben. Ook Bureau Kalden heeft zo’n certificaat.
 
Het opzetten van het register was één van de zaken die nog geregeld moesten worden. Daarnaast is er een klachtenregeling vastgesteld waarmee bureaus bezwaar kunnen maken als er onverhoopt geen certificaat wordt afgegeven en is er een regeling vastgesteld voor het gebruik van het beeldmerk van SCOOR door de opleidingsbureaus. 
Met het voltooien van de procedures kan SCOOR zelf aan de slag met het afgegeven van certificaten. Elk bureau wordt met behulp van een audit beoordeeld op kwaliteit; te vergelijken met de werkwijze voor een ISO-certificaat of ander kwaliteitskeurmerk zoals HKZ. Bureaus die u een SCOOR-certificaat bezitten hebben die in het kader van een overgangsregeling van GBIO naar SCOOR gekregen.  
 
Zelf het SCOOR-register inzien? Klik hier