Quotum arbeidsgehandicapten op maat vastgesteld

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs de eerste versie van de Quotumwet. Die is een aanvulling op de Participatiewet en heeft als doel om werkgevers te dwingen om een bepaald percentage aan arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Eerst zou dat op vijf procent worden vastgezet, maar dat absolute getal is losgelaten. Het quotum wordt op maat vastgesteld. Een proactieve OR zet de Participatiewet tijdig op de overlegagenda: hoe kan de organisatie bijdragen aan de duurzame inzet van arbeidsgehandicapten?
 
De Quotumwet zal in werking treden als op 1-1-2016 blijkt dat er te weinig arbeidsgehandicapten aan werk zijn geholpen door marktsector en overheid. De wet gaat niet meer van een vast percentage uit, maar laat een berekening los op wat er tot dusverre is gerealiseerd: ((aantal banen nulmeting + baanafspraak cumulatief in jaar t) x gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep) / (aantal werknemers jaar t totaal x gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer)
De nulmeting is vastgesteld op 1-1-2013, wordt gerekend met de extra banen voor deze doelgroep uit het Sociaal Akkoord (10.000 extra banen in 2014 & 2015), wordt rekening gehouden met de gemiddelde inzet in uren tegen loonwaarde van arbeidsgehandicapten en het aantal medewerkers dat totaal in de marktsector werkzaam is. Het percentage dat daar uit rolt zal jaarlijks opnieuw worden berekend.
 
Boete van € 5000
Als een werkgever het dan vastgestelde quotum niet haalt, dan wordt een boete opgelegd van € 5000 per niet ingevulde arbeidsplaats. 
 
Proactieve OR gaat niet wachten
De invoering van Participatie- en Quotumwet zal voor veel organisaties gevolgen hebben voor de personeelsformatie en het aannamebeleid. Een procatieve OR zet de invoering van deze wetten bijtijds op de overlegagenda. Op die manier kan met bestuurder en P&O/HRM overleg worden gevoerd over de mogelijkheden die er zijn om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Daar waar daardoor de regelingen op het gebied van werving en selectie worden aangepast is het instemmingsrecht van de OR van toepassing.

1 reactie

  1. 3description op 4 juli 2022 om 19:49

    3knitted