Bonden op de bres voor de preventiemedewerker

Volgens een drietal vakcentrales bestaat in veel organisaties de preventiemedewerker alleen op papier. Ze vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers, zodat er constante aandacht blijft voor de arbeidsomstandigheden. De oproep voor een sterkere positie van de preventiemedewerker is een mooie aanleiding voor OR of VGWM-commissie om de positie van de preventiemedewerker(s) in de eigen organisatie te evalueren. 
 
De vakcentrales FNV, CNV en MHP constateren dat – na onderzoeken – er steeds minder aandacht is voor de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Met meer beroepsziekten en ongevallen op het werk als gevolg. Jaarlijks zijn er op het werk 220.000 ernstige ongevallen en lopen zo’n 30.000 werknemers een beroepsziekte op.
 
De OR kan er wat aan doen
De Arbowet verplicht elke werkgever om een of meerdere preventiemedewerkers aan te stellen. Die hebben een aantal minimale taken, zoals het meewerken aan het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie, het meewerken aan het opstellen en uitvoeren van het daaruit voortvloeiende plan van aanpak en het overleg voeren en advies geven aan de Ondernemingsraad of PVT. Daarnaast kan de preventiemedewerker voorlichting geven over arbokwesties, voorlichting geven over het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere veiligheidsinstructies.
Komen deze taken van de preventiemedewerker uit de verf in de eigen organisatie? Bespreek het in de OR of VGWM-commissie en spreek een overleg af met de preventiemedewerker en vervolgens met de bestuurder.