Zorgverlof ook voor vrienden en bekenden

Zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder kan al veel langer, maar dat recht gaat in de toekomst ook gelden voor vrienden en bekenden. In een brief aan de Tweede Kamer wordt door een aantal ministers en staatssecretarissen nog eens duidelijk gemaakt dat mensen steeds meer zorgtaken hebben en er steeds meer mensen alleenstaand zijn. Die hebben geen partner die bij ziekte voor hen kan zorgen, zodat een beroep op vrienden, buren of andere bekenden gaan moeten worden. 
 
Zorgverlof geldt voortaan voor alle vormen van zorg. Nu is er alleen recht op langdurend zorgverlof als het om een levensbedreigende ziekte gaat. Kortdurend zorgverlof geldt al voor alle zorg voor zieken. Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit moment hebben op basis van de wet vaders twee dagen kraamverlof. Daar komen drie dagen onbetaald verlof bij. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren. Voortaan kan een partner dus een week verlof opnemen na de geboorte van het kind.
 
Kort- en langdurend zorgverlof
Lang- en kortdurend zorgverlof verschillen niet alleen in lengte van elkaar. Kortdurend zorgverlof is twee weken en hiervoor ontvangt diegene zeventig procent van het loon. Langdurend zorgverlof is zes weken en onbetaald. Een verdere uitwerking hoe de verlofvormen precies worden aangepast volgt begin 2014. 
 
Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.