OR wint bij Ondernemingskamer Amsterdam

Altijd handig, zo’n smartphone, tablet of notebook. Met elk van die apparaten is een e-mail zo verzonden. Maar als het door een storing niet mogelijk is om het advies van de OR te e-mailen ontstaan er problemen in het adviestraject over een reorganisatie van een kinderopvanginstelling. De problemen worden zo groot dat een uitspraak van de Ondernemingskamer in Amsterdam wordt gevraagd. 
 
Door de technische storing komt het advies van de OR over het sociaal plan dat op de reorganisatie van toepassing wordt één dag te laat binnen, maar dan heeft de bestuurder zijn besluit al genomen. Hij heeft dan ook het advies van de Ondernemingsraad niet in zijn besluit betrokken. De voorzitter van de OR had al wel via een SMS laten weten dat er niet gemaild kon worden. 
 
Uitspraak
De Ondernemingskamer stelt de OR in het gelijk. De bestuurder heeft zijn besluit genomen, terwijl hij wist dat het advies van de OR klaar was, maar alleen niet gemaild kon worden. Hij heeft dan ook een kennelijk onredelijk besluit genomen. De bestuurder had het besluit korte tijd kunnen en moeten uitstellen om daardoor wel het advies van de OR in het definitieve besluit mee te kunnen wegen.