Huis voor klokkenluiders krijgt steun Tweede Kamer

Een Huis voor klokkenluiders, onder te brengen bij de Nationale Ombudsman. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen. Het Huis voor klokkenluiders moet klokkenluiders adviseren, beschermen en eventueel doorverwijzen. Daaraan voorafgaand moeten ze wel hun klacht eerst intern gemeld hebben, tenzij dat redelijkerwijs in bepaalde situaties niet kan worden gevraagd.
 
Er bleek nogal wat weerstand te bestaan tegen het instellen van zo’n Huis. Zo wilden de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid dat het huidige Adviespunt Klokkenluiders in stand blijft. Maar ook de Nederlandsche Bank, de  Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Financiële Markten hadden bezwaren tegen de instelling van het Huis. Zo zien zij problemen in het vermengen van de advies- en onderzoekstaken. De initiatiefnemers willen daarvoor verschillende afdelingen inrichten, maar wel onder één leiding.

8 reacties

 1. 3residence op 22 juni 2022 om 16:22

  2pressed 2. 2thompson op 4 juli 2022 om 18:07

  3assimilating 3. how to write a dissertation op 5 juli 2022 om 14:07


 4. rfp writing services op 5 juli 2022 om 16:21

  custom dissertation writing https://professionaldissertationwriting.com/ 5. dissertation help near me op 5 juli 2022 om 19:37

  acknowledgements dissertation https://helpwithdissertationwritinglondon.com/ 6. dissertation uk help op 5 juli 2022 om 20:22

  electronic engineering dissertation ideas https://dissertationwritingcenter.com/ 7. phd dissertation writing help https://dissertationhelpexpert.com/ 8. dissertation topics op 6 juli 2022 om 04:44

  dissertation writing guide https://examplesofdissertation.com/