Eenzijdige wijzigen faciliteitenregeling OR mag niet

Als de bestuurder een eerder afgesproken faciliteitenregeling voor voorzitter en secretaris van de OR eenzijdig wijzigt stapt de OR naar de rechter. Die is kristalhelder in zijn oordeel: van een wijziging kan alleen sprake zijn als er zwaarwichtige redenen zijn die de aanpassing noodzakelijk maken. En daar is hier geen sprake van. Er wordt in het geschil ook op de man gespeeld: zowel de OR-voorzitter als de -secretaris hebben ontslag aangezegd gekregen. Volgens de bestuurder vanwege hun functioneren in hun reguliere functie, volgens de OR om de verantwoordelijke OR-leden eruit te werken.
 
In 2011 spreken OR en bestuurder een faciliteitenregeling af. Daarin krijgen de voorzitter en de secretaris 20 uur per week om hun OR-werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De bestuurder wijzigt eenzijdig deze regeling en vindt dat het werk ook wel in 8 uur per week kan worden gedaan. 
Bij de kantonrechter wordt dit geschil voorgelegd. Die oordeelt dat de afgesproken ‘spelregels’ gezien moeten worden als een ondernemingsovereenkomst en dat zo’n overeenkomst niet eenzijdig gewijzigd kan worden. Daarvan kan alleen sprake zijn als er zwaarwichtige redenen zijn om de regeling aan te passen. De OK is van oordeel dat daar geen sprake van is.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier