Een dag met Gerdi Verbeet om de betrokkenheid, participatie en creatieve inbreng van medewerkers in uw organisatie te vergroten.

Als ambassadeur Medezeggenschap en Participatie pleit Gerdi Verbeet voor het organiseren van de dialoog met zoveel mogelijk medewerkers om hen te stimuleren ideeën en verbetersuggesties in te brengen. Gerdi wil hier ook in de praktijk aan meewerken en nodigt bedrijven en organisaties uit die dit proces aan willen gaan en denken dat zij daar een bijdrage aan kan leveren. 
 
Wat moet u doen
Wat u moet doen om in aanmerking te komen is het volgende:
  • Een motivatiebrief schrijven waaruit duidelijk wordt wat u wilt oplossen en waarom u de ambassadeur participatie en medezeggenschap wilt inschakelen. Stuur deze naar ger@kalden.nl
  • Duidelijk maken dat u bereid en in staat bent de relevante partijen in uw organisatie (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders, management, toezichthouders, klanten) voor een dag bijeen te brengen. 
  • Bereid en in staat zijn de organisatiekosten te dragen (geschikte ruimte, catering, reiskosten en ondersteuningskosten).  
  • Geen bezwaar hebben tegen publicatie van een artikel over dit project in een of meerdere vakbladen van uitgeverij Vakmedianet. 
 
En dan 
Uit de ingestuurde motivaties zal door mevrouw Verbeet een keuze worden gemaakt.  
Daarna nemen we contact op om concrete afspraken te maken: datum, doel, aanpak, aanwezigen.
   
Vragen
Heeft u vragen? Mail naar ger@kalden.nl 
Stel uw vraag en zet in de mail uw contactgegevens. Er wordt daarna snel contact met u opgenomen.