Werkgever betaalt zieke flexwerker door nieuwe ziektewet

Vanaf 2014 blijft de werkgever tot 10 jaar lang verantwoordelijk voor het uitbetalen van het loon van de zieke medewerker, zelfs als hij maar 1 dag heeft gewerkt. Dat kan flink aantikken als een onderneming van veel flexpersoneel gebruik maakt. En werkgevers zijn dan ook niet erg blij met deze ontwikkeling.
 
Voor elke onderneming met een loonsom van meer dan 300.000 Euro wordt de nieuwe wet ‘Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ van kracht. Het prikkelen van werkgevers om ook voor deze groep medewerkers ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen is de achterliggende gedachte van de overheid. Nu komen de gevolgen van zieke tijdelijke werknemers voor rekening van de gemeenschap. Voor de werkgever houdt die verantwoordelijkheid nu op als de flexwerker ziek wordt.
 
Werkgevers moeten meer betalen
Vanaf 1-1-2014 betalen de werkgevers drie soorten premies voor hun zieke en arbeidsongeschikte (ex)werknemers. Daarbij komt nog eens dat de wetgeving een terugwerkende kracht heeft en werkgevers die veel ex-werknemers in de Ziektewt (ZW) of Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) hebben in de voorgaande jaren hebben zien instromen moeten daarvoor nog extra gaan betalen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de omvang van het bedrijf. Voor kleine werkgevers komt er een premie op sectorniveau, middelgrote bedrijven betalen een gewogen gemiddelde sectorpremie en een individuele premie en de grote werkgevers betalen een premie op individueel niveau
Zieke uitzendkrachten vallen (en vielen) onder de financiële verantwoordelijkheid van het uitzendbureau.
 
Eigen risicodragen
Werkgevers kunnen  – alleen met een positief advies van hun OR – eigenrisicodrager worden. Veel ondernemingen zijn inmiddels eigen risicodrager geworden voor de Ziektewet en hebben dat risico ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Alleen voor de zogenoemde WGA-flex is nog geen mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.