Uitzendkrachten hebben minder ongevallen

Over het algemeen wordt aangenomen dat uitzendkrachten een hoger risico lopen op het krijgen van een arbeidsongeval. Dat komt omdat ze minder ervaren zijn, vaak nog jong zijn en soms niet goed zijn ingewerkt en daardoor onvoldoende zijn gewezen op de gevaren van de werkplek. Maar het aandeel uitzendkrachten dat een arbeidsongeval krijgt neemt met 5% af ten opzichte van vaste krachten. Dat blijkt uit onderzoek door TNO. Het rapport vormt zeker – ook voor de OR – aanleiding om te bekijken hoe het er in de eigen organisatie voor staat.
 
TNO berekende dat het percentage arbeidsongevallen onder uitzendkrachten daalde van 11% in 2005 naar 6% in 2012. Ter vergelijking: het aantal arbeidsongevallen onder vaste medewerkers bleef met zo’n 7% stabiel. In de meeste gevallen gaat het om ongevallen als gevolg van snijden, stoten, ergens door geraakt worden of beknelling.
 
TNO heeft ook gerekend aan verschillende beroepsgroepen. Uitzendkrachten (9%) hebben 2% hoger aantal ongevallen dan het vaste personeel (7%), maar er zijn ook groepen werknemers waarbij dat lager ligt. Zo hebben uitzendkrachten die jonger zijn dan 24 of die een baan hebben tussen de 24 en 32 uur of die werken in de transportsector, minder vaak een ongeval dan hun collega’s die in vaste dienst werken. Maar uitzendkrachten in de transportsector, in de ambachtelijke industriële en dienstverlenende beroepen, in bedrijven met minder dan 10 werknemers en jongere uitzendkrachten, hebben een hoger ongevalsrisico dan hun collega’s in vaste dienst. Het verschil tussen uitzendkrachten en vast personeel is wel kleiner geworden ten opzichte van eerdere jaren. 
 
De OR kan er ook wat aan doen
De Ondernemingsraad heeft nogal wat bevoegdheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden en deze rapportage kan dan ook aanleiding zijn om het arbobeleid voor de flexwerkers en uitzendkrachten nog eens te beoordelen op hun effectiviteit. Bij wijzigingen in het beleid is al gauw het instemmingsrecht van de OR van toepassing.
 
Zelf het rapport lezen? Klik hier