Hogere boetes, maar minder inspecties

In 2014 zal de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) minder controleren dan voorheen. Dat heeft niets te maken met verminderde arbeidsrisico’s in bedrijven. Ordinaire bezuinigingen op de personeelskosten zorgen voor minder inspecteurs (36 fte minder) en daardoor minder inspecties. Maar als er bij een inspectie fouten worden geconstateerd,dan kunnen opgelegde boetebedragen hoger worden dan voorheen.
 
Niet direct beboeten
Bij geconstateerde gebreken wordt er doorgaans niet direct beboet. Een waarschuwing aan het adres van de ondernemer is doorgaans de eerste stap. Maar als bij een herinspectie opnieuw problemen worden geconstateerd, dan kunnen er hogere boetes opgelegd worden. Ze moeten feitelijk een extra prikkel vormen voor werkgevers om hun personeel veilig te laten werken. De inspecteurs houden vooral de hoogrisico bedrijven in de gaten. In 2013 is – tot dusverre – voor 10,1 miljoen Euro aan boetes opgelegd.
Via de website van SZW zijn de boetebedragen voor het overtreden van de bepalingen te vinden. 
 
Zelf het Jaarplan 2014 van Inspectie SZW lezen? Klik hier