Bijna helft sollicitanten krijgt geen reactie

Dat je na een sollicitatie niet direct wordt aangenomen, dat is iets dat elke werkzoekende begrijpt. Maar zo’n 43 procent van de Europese werkzoekenden hoort  helemaal niets als ze bij een bedrijf of organisatie gesolliciteerd hebben. Dat werkt wel in de hand dat sollicitanten negatief gaan denken over het bedrijf waarbij ze gesolliciteerd hebben. De Ondernemingsraad kan zelf nagaan of hun bedrijf zich als fatsoenlijke werkgever opstelt en alle sollicitanten van antwoord voorziet.
 
De meeste (84%) sollicitanten gaan negatief denken over de werkgever op het moment dat zij geen reactie ontvangen. Deze negatieve associatie is zeker geen reclame voor het bedrijf, maar mogelijk ook voor de omzet. Maar liefs 60% van de sollicitanten geeft aan dat ze ook geen producten of diensten van meer zullen aanschaffen als ze geen enkele respons op hun sollicitatie hebben ontvangen.
 
Natuurlijk is het tijdrovend om een overdaad aan sollicitanten van een afwijzing te voorzien, maar een goed werkgever hoort dat wel te doen. Zeker als de Sollicitatiecode (artikel 6.1) van de NVP wordt gevolgd en een integraal onderdeel uitmaakt van het wervings- en selectiebeleid van een organisatie. De OR kan bij P&O of HRM checken of alle sollicitanten een antwoord krijgen.