OR: let op de kalender bij instellen van beroep

Uit een uitspraak van de Ondernemingskamer in Amsterdam wordt eens te meer duidelijk dat de termijnen uit de WOR om in beroep te gaan er niet voor niets staan. Een OR die te laat beroep instelde werd daarom niet ontvankelijk verklaard en is de zaak niet behandeld. 
 
De WOR geeft – in het kader van het adviesrecht – een beroepstermijn van één maand als de bestuurder in zijn definitieve besluit het advies van de OR niet opvolgt. Die maand kan benut worden voor nader overleg, maar ook – als dat niets heeft opgeleverd – voor het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer.
 
Een OR adviseerde negatief over een aanpassen van de organisatie doordat de subsidie verminderde. Toch zet de bestuurder zijn voorgenomen besluit door, maar de OR ging pas in beroep toen de eerste werknemer hun ontslag aangezegd kregen. Op dat moment was de beroepstermijn van één maand allang verstreken. 
De Ondernemingskamer nam het beroep van de OR niet in behandeling wegens het overschrijden van de termijn. Het is dus van belang dat de OR beseft dat na een negatief advies dat niet door de bestuurder overgenomen wordt de beroepstermijn gaat lopen vanaf het moment dat de bestuurder zijn definitieve besluit kenbaar maakt.
 
Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier