OR-kandidaten met draagvlak

In een brief van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is antwoord gegeven op de vragen over het vervallen van het handtekeningvereiste voor kandidaten die zich via een vrije lijst kandidaat willen stellen. Het draait om draagvlak voor de OR en de OR-kandidaten en over een mogelijke wijziging van de WOR om dat optimaal mogelijk te maken. 
 
De minister heeft het CBM gevraagd om een advies over het afschaffen van het handtekeningvereiste. Sinds de laatste wijziging in de WOR is het niet langer nodig om voor een kandidaatstelling via een vrije lijst handtekeningen te verzamelen. Sterker nog: elke bepaling daarover die nu nog in een OR-reglement staat of blijft staan is in strijd met de wet. 
 
Draagvlak
De commissie vindt dat draagvlak voor kandidaten noodzakelijk is om een Ondernemingsraad optimaal te laten functioneren. De raad vertegenwoordigt immers de in de onderneming werkzame personen en OR-leden zonder draagvlak bij hun achterban kunnen die vertegenwoordiging niet waar maken. Hier ligt een taak voor de bestuurder, de OR, de samenstellers en kandidaten voor vakbondslijsten en voor vrije lijsten, de medewerkers.
 
WOR opnieuw aanpassen?
De Commissie vindt dat er door het vervallen van het handtekeningvereiste verschillen zijn ontstaan in de kandidaatstelling door de vakbonden en via een vrije lijst en betoogt dat die verschillen alleen door een wijziging in de WOR te repareren zijn. Het CBM wil dan ook met alle betrokken overleggen over de het creëren van draagvlak en wat daar wettelijk gezien voor nodig is.
 
Zelf de brief van de Commissie Bevordering Medezeggenschap lezen? Klik hier