Interview met ambassadeur medezeggenschap

Op You Tube is een gefilmd interview gepubliceerd met Gerdi Verbeet in haar rol als ambassadeur van participatie en medezeggenschap. Ze pleit er nadrukkelijk voor dat medewerkers moeten meedenken over de belangrijke besluiten in het bedrijf.
 
Ze vertelt ondermeer over haar keuze om na haar vertrek uit de Tweede Kamer ambassadeur participatie & medezeggenschap te worden. Ze onderstreept het belang om in organisaties en bedrijven gebruik te maken van de aanwezige kennis bij de medewerkers op de werkvloer. Het is vooral de OR die deze kennis in het overleg met de bestuurder kan verwoorden. 
Ze pleit ervoor dat de bestuurder zo dicht mogelijk bij de werkvloer en goed afgespiegeld zijn medezeggenschap moet organiseren. Alleen op die manier kan gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring die er op de werkvloer is.
 
  • Zelf het interview bekijken? Klik hier
  • Heb je een reactie op dit interview? Mail naar ger@kalden.nl