Hoge Raad doet uitspraak over toepassing politiek primaat

De Hoge Raad in Den Haag heeft een uitspraak gedaan over een zaak waarin het politiek primaat een belangrijke rol speelde. Alles draait om het wel of niet hebben van het adviesrecht door de Ondernemingsraad als een stadsdeel van de gemeente Amsterdam besluit om het de Mirandabad te renoveren. De Ondernemingskamer vond dat de OR dat adviesrecht toekwam, de Hoge Raad vernietigt die beschikking nu. 
 
Als het stadsdeel besluit om het de Mirandabad grondig te gaan renoveren eist de OR daarover het adviesrecht op. Als de zaak wordt voorgelegd aan de Ondernemingskamer in Amsterdam oordeelt die dat de OR dat recht toekomt, omdat anders de medezeggenschap bij de overheid strikter beperkt zou worden dan nodig is. De OR wordt in het gelijk gesteld. (Zie Politiek primaat in de OR-praktijk). 
Met de uitspraak van de Hoge Raad wordt de beschikking van de Ondernemingskamer vernietigd. 
 
Argumenten
De Hoge Raad ziet het besluit vooral als een politieke afweging (wel of niet renoveren) en valt daarmee onder het primaat van de politiek (artikel 46d van de WOR). Maar ook wordt nog eens bekrachtigd dat de medezeggenschapsrechten van ondernemingsraden bij de overheid niet verder beperkt mogen worden dan nodig is. Sowieso geldt dat de personele gevolgen van een politiek besluit het advies van de OR behoeven. 
 
Toch nog onduidelijkheid
Over artikel 23, lid 2 van de WOR blijft  – ondanks deze uitspraak van de Hoge Raad – nog wat onduidelijkheid bestaan. Vooral over het politiek primaat van private ondernemingen waarin werknemers via aan arbeidsovereenkomst werken (ambtenaren bij de overheid hebben geen arbeidsovereenkomst maar een aanstelling). Stel dat de wetgever besluit tot opheffing van de onderneming, heeft de betreffende OR dan ook wel of geen adviesrecht over de manier waarop de onderneming gesloten wordt? En als in een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) zoals Kamers van Koophandel of Waterschappen tot een belangrijke wijziging in de werkzaamheden wordt besloten, is dat dan en besluit van een democratisch gecontroleerd orgaan? De Hoge Raad heeft vast nog niet voor het laatst een uitspraak gedaan over het politiek primaat.
 
Zelf de uitspraak van de Hoge Raad lezen? Klik hier