Werkgever krijgt scholingsvoucher voor oudere werklozen

Naast de toenemende werkloosheid onder jongeren neemt die ook voor de oudere werknemers toe. Via het UWV wordt een scholingsvoucher van maximaal € 750 beschikbaar gesteld aan de werkgever die een werkzoekende in dienst nemen die op de eerste dag van zijn WW-uitkering 55 jaar of ouder is en minimaal 3 maanden een WW-uitkering heeft gehad. Ondernemingsraden kunnen een initiatiefvoorstel doen om meer ouderen aan te nemen en met zo’n voucher maakt dat initiatief meer kans. 
 
Aan de toekenning van de voucher zijn wel wat formele voorwaarden verbonden. Zo moet de opleiding leiden tot een erkend diploma of certificaat en duurt de opleiding maximaal één jaar. 
Ook moet er een getekende arbeidsovereenkomst bestaan waarin staat dat de werknemer in dienst komt op de eerste dag van de maand waarin hij zijn diploma heeft gehaald. De werkgever neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12 uur per week, voor ten minste 3 maanden. De werkgever kan de scholingsvoucher aanvragen óf de werknemer kan dit doen. 
De werkgever/werknemer kan de scholingsvoucher tot en met uiterlijk 30 september 2015 via het UWV aanvragen. 
 
Plaatsingsbonus
Ook op een andere wijze wordt de arbeidsdeelname van de 55-plussers bevorderd. Zo kunnen – tot en met uiterlijk 30 september 2015 – uitzend- en integratiebureaus een plaatsingsfee aan vragen voor werkzoekenden van 55 jaar of ouder. Dit kan als de intermediair een werkzoekende heeft begeleid naar een baan.
De plaatsingsfee kan oplopen naar gelang de duur van de arbeidsovereenkomst die de 55-plusser heeft. De regeling is tijdelijk en geldt voor arbeidscontracten die uiterlijk op 30 september 2015 ingaan.
 
Meer lezen? Klik hier