Sollicitatiecode vernieuwd

De sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) is vernieuwd. De nieuwe code houdt – nog meer dan voorheen – rekening met het gebruik van social media in de sollicitatieprocedure. De sollicitatiecode van de NVP is niet bindend, maar handig te gebruiken als basis voor het werven en selecteren van personeel. Voor de Ondernemingsraad is de vernieuwde code een mooie aanleiding om het eigen personeelsbeleid op dat gebied eens te bezien.
 
Vooral door het toenemende gebruik van social media zijn in de code een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo mag alleen naar informatie over een sollicitant op Internet gezocht worden als dat relevant is voor de functie waarop gesolliciteerd wordt. Ook heeft een werkgever de verplichting om gevonden nadelige informatie over een sollicitant met hem te bespreken. Het kan heel wel mogelijk zijn dat de gevonden informatie niet juist is.
De code maakt het ook mogelijk om disciplinaire maatregelen te treffen tegen die organisaties die zich niet aan de code houden, maar wel claimen de code te gebruiken. 
De sollicitatiecode heeft geen wettelijke basis, maar wordt in veel organisaties en bedrijven gebruikt om op een open en eerlijke manier nieuw personeel te werven en te selecteren.
 
Taak voor de Ondernemingsraad
Even googelen op een naam is gauw gedaan. Op die manier is al gauw – zakelijk en privé – veel informatie over een sollicitant te vinden. Daar hoort een werkgever op een juiste manier mee om te gaan. Het verschijnen van de nieuwe code is dan ook een goed moment om de nu in gebruik zijnde regeling voor het werven en selecteren van personeel samen met HRM/P&O en de bestuurder te evalueren. Voor het eventueel wijzigen van een regeling op dat gebied is een instemmingsverzoek aan de OR nodig (Artikel 27, 1e lid, onderdeel e (aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid)).
 
Zelf de sollicitatiecode downloaden? Klik hier
 

1 reactie

  1. 3devonian op 18 juni 2022 om 06:28

    3misanthropy