Nieuwe website over duurzame inzetbaarheid

Met de website ‘Neem jij initiatief op je werk’ probeert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van werknemers is het achterliggende doel.
 
Op de website vinden werknemers tips en adviezen om de eigen inzetbaarheid te vergroten en daarmee voor meer werkgevers een aantrekkelijke werknemer te worden. Met behulp van een zelftest onderzoekt de werknemer zijn eigen duurzame inzetbaarheid en zijn kansen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn werkgevers medeverantwoordelijk voor de duurzame inzetbaarheid van hun personeel, maar ook van de werknemers wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, mobiliteit en scholing.
 
Zelftest voor werknemers
Op de website zijn een drietal korte tests in te vullen: ‘kansen benutten’, ‘jezelf ontwikkelen’ en ‘ontdek je mogelijkheden’. Na de vragenronde krijgt de werknemer te zien waar hij zich nog verder in kan ontwikkelen. De website geeft vervolgens ook tips en praktijkvoorbeelden die daarbij behulpzaam zijn. 
 
De OR & duurzame inzetbaarheid
Duurzaam personeelsbeleid moet uiteindelijk leiden tot werknemers die bekwaam, met plezier en in goede gezondheid de pensioengerechtigde leeftijd halen. Dat vraagt om doorlopende aandacht voor beleid en maatregelen op dat gebied. De OR heeft daarover het nodige in de melk te brokkelen en kan te allen tijde met initiatiefvoorstellen komen. Een handig hulpmiddel daarbij is de Handreiking duurzame inzetbaarheid van ouder personeel dat eerder door Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Radboud Universiteit Nijmegen is gepubliceerd.
 
  • Zelf de testen maken? Klik hier
  • Handreiking duurzame inzetbaarheid van ouder personeel downloaden? Klik hier